تبلیغات
مردم هزاره - سخنرانی رهبر شهید - 3 /12 / 1372

 

 جمعه 26 مرداد 1386

سخنرانی رهبر شهید - 3 /12 / 1372 [رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری , ]

 بسم اﷲ الّرحمن الّرحیم

اِنْ تَنْصُرُالله یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدامَكُمْ (قرآن كریم)‏
با تشكر از شما مردم قهرمان كابل كه با حضور تان در این مناسبت قیام سوم حوت یكبار دیگر ‏اثبات كردید كه شما برای انقلاب تان و اسلام علاقه دارید و بر خلاف تبلیغات كه در سراسر جهان ‏علیه انقلاب اسلامی می شود شما عملاً اثبات كردید كه به انقلاب و مناسبت های انقلابی تان دلبند و ‏پایبند و گرویده هستید.‏
و از كمیته فرهنگی حزب وحدت تشكر می كنم كه این مجلس را برگزار كردند. تا در رابطه با قیام ‏سوم حوت صحبت شود. و با این شكوه و حضور شما جا داشت كه از برادرانی كه استاد سخن ‏هستند برای شما سخن می گفت... و از اینكه وقت عزیز تان را می گیرم معذرت می خواهم و چند ‏كلمه از قصه های انقلاب برای شما نقل می كنم به مناسبتی كه جلسه برگزار شده است. اگر وقت ‏باقی باشد روی چهار موضوع خدمت شما عزیزان صحبت می كنم.‏
یك مسأله اینجا جا دارد و قبل از اینكه در اصل مطلب وارد شوم برای شما مردم و برای اساتید ‏و برای حضار و برای مجاهدین تبریك بگویم، این روز را كه به یادگار شهدای مان و علمای مان و ‏مراكز دینی ما كه بی گمان اینجا تعطیل بود و امروز این جلسه برگزار شده، بسیار مفتخر و خوشحالم ‏و بسیار باید هم از شما مردم و هم از مجاهدین قهرمان و سلاح بدوشان و باید بازوان پرتوان شما را ‏ببوسم برای اینكه از این مركز دینی دفاع كردید و امروز فرصت مساعد شد كه جلسه در اینجا برگزار ‏شود. از همینجا تقاضا می كنم از اساتید و آیات عظام كه این مركز دینی را اگر چه دشمن خراب ‏كرده است ولی باید ما آباد نگهداریم. ترمیم كنیم. و مجالس مان را بعد از این در اینجا برگزار كنیم و ‏تقاضای ما اینست كه نمازجمعه در آینده در اینجا برگزار شود، تمام آنچه كه ما داریم، عزت و شرف ‏و حیثیت ما از مسجد و دینداری مردم ما است كه اینجا باید گرم نگهداشته شود. و یكبار دیگر باز ‏هم از زحمات برادران و مجاهد مردان تشكر می كنم، موضوعاتی كه باید در اینجا مطرح شود ‏اینستكه می دانید كه مسأله سوم حوت است و دو تا مناسبت در این روز نهفته است: یكی سوم ‏حوت سال 1357 است كه قیام چهاركنت صورت گرفت و یكی هم سوم حوت 1358 است كه قیام ‏مردم قهرمان كابل صورت گرفت این دو تا مناسبت، مناسبت سوم، مناسبت افشار و سئوالات و ‏مسائلی كه درباره ی افشار مطرح است و لازم است كه شما مردم را در جریان بگذارم. مسأله چهارم، ‏مسأله وضع فعلی مملكت و كابل است كه در این رابطه هم صحبت دارم. از اینكه هوا سرد شده ‏است و این مسجد هم در این مدت خرابه بوده و آب داخل شده و ماه روزه است و شما برادران در ‏حال روزه داشتن در اینجا آمده اید، اگر جلسه طولانی می شود معذرت می خواهم و از حضور شما ‏تشكر می كنم.‏
آیه شریفه را كه خدمت شما تلاوت كردم خداوند تبارك و تعالی در این آیه شریفه می فرماید ‏كه اگر كسانی بیاید، خدا را یاری بكند خدا ِآنها را یاری می كند، گامهای شانرا استوار و محكم قرار ‏می دهد. با این آیه شریفه معتقد هستم كه اگر داستان قیام چهاركنت را برای شما بیان كنم خوب ‏تفسیر می شود و این مردم ما در آنوقت كه از همه و از تمام جاهها مأیوس شده بود، چطور بیاری ‏خدا شتافتند و مراد از یاری خدا یاری دین خداست و خدا اینها را چطور یاری كرد، داستانیكه وجود ‏دارد این است كه در آن وقت من در پاكستان بودم، در 26 دلو، دره صوف قیام كرد، 7 روز بعدش ‏چهاركنت (3 حوت 1357) قیام كرد. این قیام در وقتی صورت گرفت كه چهاركنت بسیار سرد شده ‏بود و برف خیلی زیاد بود، علما را اكثراً گرفته بودند دولت ماركسیستی آنوقت. از علما كه گذشتند، ‏ریش سفیدان و متنفذین را از یك منطقه كوچك 30 نفر را جمع كردند گرفتند و مردم شروع كردند ‏به قیام. عجیب بود كه این مردم وقتیكه قیام كردند شاید در چهاركنت تمام سلاحهای شكاری از 20 ‏الی 30 تا تجاوز نمی كرد. در بین این سلاحهای شكاری كه آنجا معروف است به چره ای، یك ‏سلاح 303 بور وجود داشت. مردم با بیل و كلنگ و داس و قیچی و این چیزها آمدند ولسوالی را ‏گرفتند، كسانی كه بلد باشد از چهاركنت و از آنجاییكه قیام شروع شده بود تا نزدیكی شهر مزار كه ‏بنام «تنگی شادیان» معروف است، 25 كیلومتر فاصله دارد. بعد آمدند تنگی شادیان را گرفتند، ‏حكومت ترسیده بود، تعدادی از علمایی را كه در مزار مانده بودند با یك تعداد از ریش سفیدهای ‏مردم شیعه و هزاره را در چهاركنت فرستادند كه شما با دولت نمی توانید مقابله كنید باید تسلیم ‏شوید.‏
بعد از اینكه اینها آمدند، مجاهدین از تنگی راه ندادند، با عذر و زاری در پیش قومندانی كه آنجا ‏بوده و این نفر (یكی از واسطه ها) در سال 60 این قضیه را خودش صحبت كرد، گفت كه اینها ‏حرف شانرا گفتند كه ما برای خدا قیام كرده ایم و تكیه ما هم خدا هست و تسلیم نمی شویم. و ما ‏سر مزار هم حمله می كنیم. این عزم مردم بود. اینها (هیأت واسطه) برگشتند. گفت وقتیكه برگشتیم و ‏از تنگی می خواستیم رد شویم، در پایین تنگی نیروهای دولت بود و در تنگی (مردم قیام كرده) اینها ‏پیره می دادند. گفت یك چیز در دست این نفر بود هر چه كه دقت كردم كه این چه باشد نفهمیدم. ‏این نفر با این اسلحه ی كه در دستش بود برای پیره كردن اینجا ایستاده شده بود، گفت ما با اجازه از ‏پیش این پیره دار رد شدیم، گفت دلم طاقت نكرد رفتم كنارش، گفتم برادر همین چیزی كه تو با او ‏قیام كرده ای، و آمده ای اینجا ایستاده شدی این را ببینم چیست؟ گفت خیلی زنگ زده بود و دسته ‏هم نداشت. آن مجاهد گفت كه این ساطول(ساطور) است. این آدم گفت كه من وقتی كه از پهلوی ‏اینها گذشته تا در پهلوی نیروهای دولتی نرسیده بودم مرتب گریه می كردم، هیچ آب دیده خود را ‏گرفته نمی توانستم. و تحلیلش این بوده كه این مردم برباد شد ولی ما هم هزاره هستیم و شیعه چه ‏بگوییم، گفت تا وقتی كه در قوا نرسیده بودم مرتب گریه می كردم، هیچ بحال نبودم، گفتم عجب ‏مردم ما نابود شد. این داستان سال 57 است.‏
در سال 1358 وقتیكه روسها وارد افغانستان شده بودند، من آمدم چهاركنت و بر چهاركنت هم ‏حمله شد. یك چیز هم اینجا خدمت تان بگویم، بعد می رسیم به این مسأله كه در چهاركنت در ‏ظرف 3 ماه 17 بار دولت سر همین مردم حمله كرده بود. 17 بار و صدها خانه در همین سردی ‏زمستان آواره بودند. چهاركنت را اگر شما بلد باشید، مخلوط است از تاجیكها و ازبكها و هزاره ها. ‏ولی این قیام اختصاص داشت به مردم شیعه. برادران اهل تسنن كه در چهاركنت بودند با دولت ‏همكار بودند و سر اینها حمله كردند و دره صوف هم همین وضع را داشت. 17بار ظرف 3 ماه یعنی ‏مرتب سر اینها حمله شد.‏
سال 58 مردم هفت هزار نفر تهیه شده سر چهاركنت حمله كردند ما هم آنجا بودیم تا سال 58 ‏سلاح مردم غیر از سلاح كه از ولسوالی غنیمت گرفته بودند هیچ تغییر نكرده بود. یعنی تا سال 58 ‏هم كه یك سال از قیام گذشته بود، یك دانه راكت برای نمونه در چهاركنت نیامده بود، كسی كه بلد ‏باشد كه راكت ضد تانگ یعنی چه، ولی با هفت هزار نفر در مقابل تانگ سر چهاركنت حمله كردند، ‏روسها در مقابل اینها مقاومت نتوانستند، ولی یك كوه بسیار بالا بود كه متأسفانه باز هم از مردم خود ‏ما از اینهائیكه با دولت همكار بود از مزار اینها راه بلد شده بود از بین كوه نیرو را شب در سر كوه ‏رساندند ولی این مردم با همان بیل و كلنگ و قیچی و اینهایش حمله كردند. دوهزار میل سلاح را از ‏همین جنگ گرفتند. 700 نفر هم آنجا كشته شده بود و باقی نفرهای دشمن از كوه پایین شده بود ‏بغل كوه، حالا چقدر نفر از بین رفته بود معلوم نیست. بهر صورت ماشین برمه آورده بودند و همین ‏كوه را برمه كردند. یك و نیم ماه این جنگ طول كشید تانكها برآمد در این كوه. تانكها كه برآمد در ‏همین كوه اینهم زمانی است كه با كشته شدن تره كی بسیار وحشت داشت. بعد 18 نفر از ریش ‏سفیدهای مزار را دولت فرستاد كه با مجاهدین چهاركنت مذاكره بكند كه اینها سر مزار حمله نكنند ‏ما در این جنگ ده هزار نفر آواره داشتیم و وقتیكه تانكها برآمد چون ضدتانك هیچ وجود نداشت تا ‏آنجاییكه تانك به سوی كوه رفته می توانست رفته بود و از دره صوف به كمك ما 250 نفر آمده بود ‏ولی در مزار انعكاس پیدا كرده بود كه 18000 نفر آمده و 18 نفر از ریش سفیدها را فرستاده بود كه ‏مذاكره بكند و توافق شود كه اینها تمام چهاركنت را تخلیه بكند و ما سر مزار حمله نكنیم. همان ‏نفری كه در روز اول قیام آمده بود كه از تنگی گذشته بود تكه آهن را در دست یك مجاهد دیده بود، ‏همین نفر هم در جمله نفرها بود، همین 18 نفر كه آمد سلاح كه آنروز گرفته شده بود كلاشینكوف ‏خیلی كم بود و كره بین بود و همین ماشین های (دی،پی) 2000 میل سلاح را چهاركنت غنیمت ‏گرفته بود. بعد مذاكره شروع شد در یك جای منطقة تعیین شد همین 2000 نفر كه سلاح غنیمتی ‏گرفته همه بدوش است همه با اسپ و الاغ اینها در این دشت آمده از دور بسیار عظیم معلوم می ‏شود، شاید ده هزار نفر، همین نفر آمد اینجا نگاه كرد و گفت كه من الان یقین كردم كه خدا شما را ‏یاری كرده و شما پیروز می شوید. من خوشحال هستم آنروز شما درست می گفتید و من اشتباه كرده ‏بودم تا مزار گریه كرده رفتم كه قوم ما نادان است. تباه شد امروز كه شما اینقدر سلاح را گرفتید حالا ‏به شما می گویم كه تسلیم نشوید این را من می گویم كه مسلماً این قیام برای خدا بوده، برای یاری ‏دین خدا بوده و خدا هم یاری كرده است، این تفسیر این آیه است.‏
من در پاكستان بودم، مسأله دره صوف مطرح شد من در دفتر جمعیت بودم از كابل رفته بودم. ‏نورالله عماد(یكی از افراد برجسته جمعیت) در آنجا‎ ‎‏(دفتر جمعیت) منشی بود. خوب اینها ارتباطاتی ‏داشت ما ارتباط نداشتیم. ارتباطاتی كه شمال نداشت همین مصیبت را داشت. گر چه شاهكاری و ‏مسایل زیاد داشته اما در خارج كم منعكس می شد، بهر حال اینها ارتباط داشت برای اینكه دره صوف ‏و چهاركنت قیام كرده، هزاره ها هم قیام كرده آمد در جلسه ی كه ما با آقای ربانی بودیم گفت كه ‏من برای شما یك بشارت بدهم. آن بشارت این است كه این انقلاب تضمین پیدا كرد كه شیعه ها و ‏هزاره ها قیام كرده. این حرف از نورالله عماد كه شما خوب می شناسید بسیار عجیب بود و حرفی ‏هم كه من در آن جا گفتم هم باز عجیب بود. گفتم اگر انقلاب پیروز شد هم همین را گفتید آقای ‏نورالله عماد! خوب است، كه نگفت! این مسأله بود كه در آنجا یك سال تمام دره صوف و چهاركنت ‏فقط شیعه ها قیام كردند، دیگر كس در این قیام شركت نكرد ولی یك سری مردم شان دوست ‏داشت، نان می رساند، كمك می كرد، مخفیانه ولی. از نگاه تاریخی برادران نشستند در پاكستان گفتند ‏شیعه ها در انقلاب نقش نداشته یك نمونه است در ظرف سه ماه كل مناطق هزاره جات پاكسازی ‏شد كه هیچ جای دیگر به این گستردگی قیام نكرده بود.‏
اما سوم حوت كابل یك ویژگی دارد برای اینكه روسها در 6 جدی 58 آمدند افغانستان را ‏اشغال كردند و شما می دانید كه در 3 حوت 1358 مردم قهرمان كابل قیام كرد. 57 روز بعد از ورود ‏ارتش سرخ روسیه. شما باور كنید عظمت این انقلاب و این مردم را. ما خود كه در داخل این انقلاب ‏و این مردم هستیم درك نمی كنیم. روزیكه روسها آمده بود برای اشغال افغانستان كل دنیا از ‏افغانستان دست شسته بود، حتی افغانی هاییكه خارج از افغانستان بود، آنچنان وحشت در دنیا حاكم ‏شده بود كه افغانستان كه رفت، مسأله ایران و مسأله پاكستان چه می شود، چون ارتش سرخ روسیه ‏اثبات كرده بود كه در هر جا پایش را می گذاشت در سرزمینی و آن سرزمین را جزء اقمار اتحاد ‏جماهیر شوروی قرار می دهد و بیرون نمی رود. این یك مسأله بود كه در دوران حكومت ‏ماركسیستی روس به اثبات رسیده بود. ولی مردم قهرمان ما چه كردند، بعد از 57 روز باز هم در اینجا ‏شیعه ها پیشگام شدند. اول این حركت از افشار شروع می شود. (و اینكه می آیند چنداول و افشار را ‏می زنند در تاریخ و در زندگی مردم ما ویژگی خاصی دارد) از افشار شروع می شود این حركت و ‏می آید به زودترین فرصت حوزه پنج را مردم قهرمان خلع سلاح می كند. سر سیلو می آیند. ملی بس ‏را می گیرند، از برچی شروع می شود تا كوته سنگی را می آیند، بعد خیرخانه و چنداول و همه جا. ‏در اینجا من معتقد هستم به اینكه روسها در همان روز با این قیام مردم ما شكست خورده بود. یعنی ‏همان روز مأیوس شده بود كه ما در افغانستان مانده نمی توانیم و این قیام آنقدر ارزش داشت كه ‏تجارت 14 ساله تعدادی از كسانی كه بنام افغانستان كمك جمع كردند، سر منشأ آن همین قیام سوم ‏حوت بود. یعنی دنیا امیدوار شد كه مردم افغانستان روسها را قبول ندارد و قیام كرده و نفی می كنند.‏
آنچه كه به ما گزارش داده اند، نقش بیشتر را هم در اینجا خواهران انجام دادند. این عجیب بود ‏بعد متأسفانه پس از 14 سال مبارزه و جهاد و زجر و تكلیف تعدادی از رهبران می گویند نصف از ‏جمعیت ما‎ ‎‏(زنان) حق ندارند برای سرنوشت شان حرف بزنند. ولی وقتی اینها در پاكستان و اروپا ‏نشسته بودند، این خواهران قهرمان این حركت را بوجود آوردند و مردم كابل جوشید. بما گفته اند ‏صحت و سُقم اش را نمی دانم كه از خواهران در جاده میوند چادرش را گرفته به سر یك افسر ‏افغانی انداخته بوده و گفته بود تو غیرت افغانیگی ات را فراموش كرده ای. این چادر ما را تو سر ‏بكن و سلاح ات را بده كه ما از خود دفاع بكنیم. من معتقد هستم كه این حركت، حركت سرنوشت ‏ساز بود و ما باید از این روزها تجلیل كنیم و شما حق دارید كه در این ماه روزه، در این هوای سرد ‏علاقه نشان بدهید و بیایید برای اینكه آنچه در این انقلاب افتخار است، عزت است و سرافرازی، از ‏قیام 3 حوت كابل و 24 سرطان چنداول است كه این افتخار را مردم ما داشته و آن روز برادرها ‏‏(رهبران احزاب) برای این قیام افتخار می كردند و میبالیدند، متأسفانه وقتیكه انقلاب خریدار پیدا كرد ‏و كمك گر، مردم ما را گفتند در این انقلاب نقش ندارد.‏
داستان بامیان را كه مردم ما تسخیر كرد با تبر، پیام شان از این كرده عجیب تر است. بعضی ‏نفرها كه آنجا پهلوی روسها بودند، این داستان را بما صحبت می كرد كه وقتی حمله كردیم سر بامیان ‏با تبر و بیل و كلنگ، سید لم لم آغا شهید شد، خدا روحش را شاد بكند كه جنازه اش هنوز پیدا ‏نشده، روسها شكست خورده و رفتند و ...ولی آن نفری كه در كنار خود آن روس بوده گفت، آن ‏روسی دست زیر دندان می گرفت می گفت با این مردم نمی شود، این مسایل بود كه من معتقد ‏هستم قیام بامیان، چنداول و 3 حوت كابل روسیه را مأیوس كرده بود از این سرزمین. و از همان روز ‏تصمیم گرفته بود كه آبرومندانه چه رقم بیرون بروند از اینجا نجات پیدا كنند كه در 26 دلو با كمك ‏آمریكا بیرون رفت. این افتخار مردم ما است و ما باید از این روزها تجلیل كنیم.‏
اما در رابطه با مسأله افشار، مسأله افشار واضح و روشن است و ما برای شما مردم وعده داده ‏بودیم برای اینكه این خیانت تاریخی كه سر شما پیش آمده عاملین این را بگیریم. این مسأله را به ‏شما وعده داده بودیم. خوشبختانه با این مسأله ما موفق شدیم دو نفر بیشتر از كسانیكه در افشار ‏خیانت كرده و محاكمه نشده باقی نمانده كه این دو نفر فراری است و دیگران را كلاً گرفته ایم‎.‎‏ و ‏پرونده های اینها هم تكمیل شده، شورای تصمیم گیری كه آنوقت شورای مركزی در بامیان تشریف ‏داشتند با شورای عالی نظارت كمیسیونی تشكیل داد و این كمیسیون بررسی كرد این مسأله را و ‏پرونده ها تكمیل است و شما مردم افشار هم كه در خواست كرده بودید كه باید این خیانتی كه برای ‏مردم ما تحقق پیدا كرده، اینها مجازات شود و ما هم با شورای مركزی كه صحبت كردیم وعده دادیم ‏كه این كار انجام شود، متأسفانه این مسأله نشده. البته این به این معنی نیست كه شما برادران و ملت ‏قهرمان تشویش داشته باشید كه كسانی باشد كه از خائن حمایت بكند این نیست. هیچ كس نه این ‏تصمیم را دارد در حزب وحدت كه از خائن حمایت بكند، نه در مقابل خواست شما مردم این توان ‏را دارد. ولی طبیعی است اینهاییكه این خیانت را كرده است باز هم اینها طبعاً پدر دارد، مادر دارد، ‏قوم دارد. دوستی یك چیزی است كه آدم روی معیار دوستی، بدی بعضی چیزها را درك نمی تواند. ‏یك پدر و مادر بر فرزندش آنقدر علاقه دارد كه كم پیدا می شود كه بدی اش را درك كند. لهذا ‏فاجعه ی افشار یك فاجعه ملی است برای مردم ما ولی طبیعی است كه پدر و مادر و اقوام اینها ‏وساطت می كنند، پیش بزرگان می روند، پیش شورای مركزی می روند، طبیعی است كه هر كسیكه ‏در قضیه ی جرم بكند یك طرف حكم صادر شود آن ادعایش اینست كه من بیگناه هستم. هیچ وقت ‏نمی گوید خیلی كم پیدا شد كه یك كس بگوید كه بلی من باگناه بودم و خوب است كه مرا جزا ‏بدهد این كم پیدا می شود. و لهذا روی این مسأله برادران شورای مركزی و شورای عالی نظارت ‏گفتند كه روی این مسأله پرونده ها یكبار دیگر بازرسی شود و تحقیق بیشتر شود كه طبعاً این قضیه ‏كه وقتی پیش می آید یك سری نارضایتی هایی هم از طرف فامیل و منطقه اینها بوجود می آید. روی ‏این مسأله تأخیر افتیده و من برای شما در اینجا اطمینان می دهم كه كسی حاضر نیست در حزب ‏وحدت كه این خائنین ملی را ببخشد و ازش بگذرد. این را مطمئن باشید. (تكبیرحضار) باز هم در ‏این مسأله تشویش دارید و جای ایجاد تشویش می كنید. این را هم ما برای شما اینجا بیان می كنم ‏خدمت شما توضیح می دهم كه مطمئن باشید. اینطوری كه شایعه پخش می شود اینطوری نیست. ‏شما در جریان این قضیه هستید كه بعد از 20 روز سقوط افشار كمیسیون بین جمعیت اسلامی و ‏حزب وحدت تشكیل شد و توافقنامه(8) مادة را امضا كردند كه این توافقنامه را هم رادیو در كابل ‏اعلان كردند و هم رادیو دری مشهد. چون این یك اصل است در دنیا، آخر هر جنگ صلح دارد، جز ‏این در دنیا نمی شود، چه دولتی حساب بكنید چه حزبی حساب بكنید، چه منطقه ای حساب بكنید. ‏هر قدر كه جنگ باشد، آخرش صلح است. بعد این كمیسیون وقتیكه دایر شد حتی با فتح دارالامان و ‏ریاست پنج هم یا بعدش یا قبل اش این كمیسیون دایر بود قطع نبود.گپ خود را مذاكره خود را می ‏كردیم، می گفتیم ولی جنگ هم پیش آمد. تا وقتیكه جنرال دوستم آمد، نیروی حایل در بین جمعیت ‏و حزب وحدت انداخت. كمیسیون 3 جانبه شد. یك جانب جمعیت اسلامی و یك جانب حزب ‏وحدت، یكی هم از جنبش ملی ـ اسلامی. مذاكرات خود را داشتیم و حرفهای خود را می زدیم. این ‏حادثه كه در اینجا اخیراً در كابل پیش آمد قبل از این حوادث مذاكرات جدی شده بود با جمعیت كه ‏توافقنامه امضا شده عملی شود. آنها هم جدی این مسأله را می گفتند كه باید عمل شود، جنگ پیش ‏آمد، جنگ در هر وقت قضیه در این مسأله و در مذاكرات پای پیش می آید ولی باز دوباره جنگ كه ‏پیش آمد، نظارت جنبش ملی ـ اسلامی از این كمیسیون حذف شد. دو جانبه ماند و برای مردم ما ‏چون افشار مهم بود، خواسته اول حزب وحدت این بود كه توافقنامه كه عمل شود در افشار عمل ‏شود، روی این مسأله كمیسیون جدی شد و آنها گفتند كه ما افشار را تخلیه می كنیم. این در شورای ‏مركزی مطرح شد. شورای مركزی 15 نفر را از بین خودشان صلاحیت دادند كه بروند در این رابطه ‏تصمیم بگیرند كه تصمیم از اینها تصمیم شورای مركزی است. ما در اینجا 15 نفر كه رفتیم 3 نفر را ‏هیأت تعیین كردیم برای مذاكره و جدی وقت دادیم حالا كه توافقنامه را عمل می كنید وقت و ‏زمانش را مشخص كنید. این تصمیم شورای مركزی بوده و خواست حزب وحدت بوده، و اگر بیاید ‏كسی كه در بین شما القاآتی بكند از اینكه ما هستیم كه افشار را بدون جنگ می گیریم و تعدادی این ‏مسأله را قبول ندارد، دروغ می گویند. شما این مسأله را قبول نكنید، اگر كسی هم بیاید اینجا بگوید ‏كه نه ما افشار را نمی خواهیم یك تعدادی می خواهد سازش بكنند و اینهم دروغ است. این تصمیم ‏حزب وحدت است و تصمیم شورای مركزی است و یك توافقنامه از قبل است و این را ما می ‏گیریم هیچ مشكلی هم در آن نمی بینیم. در اینجا كمیسیون كه در توافقنامه اولی ما این مسأله درج ‏شده در اینجا كه افشار برگردد مردم جبران خسارت شود در 8 ماده افشار و چنداول این مسأله را ‏داریم ولی كمیسیون 3 نفره را كه فرستادند برگزیده شورای مركزی 15 نفر بودند اینها توافقنامه را كه ‏امضا كردند آنجا مشخص شده كه افشار تخلیه شود و راهی كه بین سیلو و افشار است مشترك گرفته ‏شود، علوم تخلیه شود و مراكز نظامی ایكه قبل از جنگ افشار در دست مجاهدین حزب وحدت بوده ‏تخلیه شود. این مسأله كه توافق شده این توافقنامه را همین 15 نفر تأیید كرده به شورا ابلاغ شد. ما ‏این را عملش را می خواهیم و آنها قول داده كه این مسأله را عمل بكنند. من عین این مسأله را با ‏برادران افشار در مسجد قندهاری ها صحبت كردم نه یك كلمه زیاد و نه یك كلمه كم. توافقنامه را با ‏شما گفتم و گفتم كه نظر حزب وحدت این است كه افشار را می گیریم كه توافقنامه ما است و شما ‏مردم هم باید موضع تان را روشن كنید كه در افشار بر می گردید در خانه تان یا برنمی گردید؟ ‏برادران نشستند در افشار 15 نفر قطعنامه را آوردند بما دادند گفتند كه ما موافق هستیم و بر می ‏گردیم. این قضیه است كه درباره افشار از این بعدش طی شده و گفته شده هر كس اگر كم و زیاد ‏می كند او را شما نپذیرید و هیچ تشویش هم در اینجا نداشته باشید ما اینجا برای شما اطمینان می ‏دهیم كه بحول و كمك الهی و بازوان پرتوان مجاهدین شما برگردید در افشار و ما از شما دفاع می ‏كنیم و هیچ كاری نمی تواند كس با شما بكند‎ ‎‏(تكبیر حضار) و این تعداد نفر شما هم كه در آن جا ‏رفته ازش تشویش نداشته باشید. ما این را هم برای شما اطمینان می دهم كه به هیچ وجه انشاءالله ‏اول در افشار جنگ پیش نمی آید واگر جنگ پیش بیاید نیروهای شما و فرزندان شما قهرمانانه دفاع ‏می كند... در اینجا فشرده فهرست جنگ گذشته را برای شما می گویم كه شما مطمئن باشید برای ‏اینكه ولو 150 نفر شما اضافه هم نشود بچه های شما آنجا در خطر نیست. این درباره افشار برای ‏مردم ما قداست مذهبی دارد. قداست تاریخی دارد و قداست ملی دارد. خواست شان است جای شان ‏است و این فاجعه را هم كسی فراموش نمی كند كسی هم نگفته كه مصلحت نیست كه از افشار ‏صحبت بكنیم ما با همه ی تنظیم ها سر جنگ نداریم.‏
ما در این جنگ اخیر برای دنیا و برای مردم افغانستان اثبات كردیم كه طرفدار جنگ نیستیم و ‏این مسأله را اثبات كردیم كه 12 جنگ سر ما و شما تحمیل شده این در پیش خارجی ها هم روشن ‏است پیش شما هم روشن است. پیش مردم كابل هم روشن است كه اگر حزب وحدت می خواست ‏انتقام بگیرد و می خواست در اینجا وارد جنگ شود مسلماً در اینجا سیاف و ربانی دیگر در كابل نبود‏‎ ‎‏(تكبیر حضار) و این یك چیز روشن است و ما خواستیم كه اثبات بكنیم كه ما طرفدار جنگ نیستیم ‏و جنگ را راه حل نمی بینیم. حتی دشمنان ما هم این مسأله را باید اعتراف بكند كه بلی چون در یك ‏سال گذشته یا 20 ماه گذشته تبلیغ شده كه جنگ طلب حزب وحدت است از همه نوع تضادها برای ‏نابودی شما كار گرفتند، مسأله هزاره را مطرح كردند، مسأله شیعه و سنی را مطرح كردند، مسأله اینكه ‏شما با بیگانه وابسته هستید خارج از مرزهای افغانستان مطرح كردند، در خبرنامه ها كشیدند، در ‏روزنامه ها هم كشیدند در رادیوها گفتند و توطئه كردند و حمله هم كردند ولی شما با این صبر و ‏تحمل تان روی منافع علیای مملكت اثبات كردید در دنیا و افغانستان كه طرفدار جنگ نیستید، این ‏افتخار بزرگ است.‏
برای شما داستانی را كه می خواهم برای این مسأله خدمت شما بیان كنم بعد از سقوط افشار ‏یك خبرنگار آمد از انگلستان، مجله ی دارد در آنجا، چون انگلیس ها یك وقت در دنیا تسلط داشته ‏از نگاه سیاسی و آنهم همان روش را عمل می كنند كه برای ملیت ها و برای هر مذهب خصوصیاتش ‏را دنبال می كند. در نشریات خود منعكس می كنند و برای این مسأله آمده بود كه چطور شما در ‏افشار شكست خوردید. من یك نشریه دارم در انگلستان‎ ‎‏ مجله ی است كه مخصوصاً حوادث شیعه ‏ها را در دنیا منعكس می كند. چون یك هفته بعد از سقوط افشار بود قضایا آنروز برای ما روشن ‏نبود. اینقدر می دانستم كه در افشار یك سری نجنگیدند و فرار كرده، تخلیه كرده و معامله را نمی ‏دانستم. گفت من در 10 ماه گذشته حوادث افغانستان شما را دنبال می كردم در این 6 تا جنگ كه سر ‏شما تحمیل شده بود همه این جزئیات را من منعكس كردم و من بلد هستم فقط در این 10 – 9 ماه ‏در افغانستان نیامدم ولی وقتیكه شنیدم شما اینجا شكست خوردید آمدم كه علت این را بدانم، این ‏مصاحبه در خانه حاج آقای فدایی بود. آنروز ما در مدرسه بودم... بزرگان برای مصاحبه اینها در منزل ‏می آمدیم من برای این جواب مانده بودم كه روشن برایش چه جواب بگویم یعنی یك سری ‏جزئیاتی را كه حتی ما بلد نبودیم، یك خبرنگار جزئیات جنگهای گذشته را بما بازگو كرد كه كیها ‏علیه شما می جنگید و چه رقم می جنگید و شما شكست نخوردید و برای من تعجب آور بود. برای ‏این مسأله كه اینجا شكست خوردید از انگلستان خواستم بیایم شخصاً از شما این مسأله را علتش را ‏باز خواست بكنم، من برایش گفتم كه این مسأله را من برای دوماه بعد جواب می گویم از حالا ‏معذرت می خواهم. دلیل هنوز برایم روشن نشده بود، دو ماه بعد جواب می دهم. خوب بعد از اینكه ‏این مسأله روشن شد و این معامله كه فتح دارالامان پیش آمد، بعد از فتح دارالامان همین خبرنگار ‏دوباره آمد وگفت كه من دنبال سئوال اولی خود آمدم. من بعد قضیه را گفتم كه اینطور 4 تا قومندان ‏ما را خریدند و اینقدر پول داده بود و ما اینها را دستگیر كردیم. علت در اینجا بود و بعد جنگ ‏دارالامان را برایش شرح دادم كه ما چقدر نفر گذاشته بودیم برای عمل كردن در دارالامان و اینها ‏چقدر اعاشه خورده است و چقدر نیرو موجود بود و در ظرف 7 ساعت دارالامان تصفیه شد. بعد ‏قانع شد و برگشت.‏
حالا ما برای شما فشرده این مسأله را می گویم كه در افشار معامله بود، در چپلك سازی معامله ‏صورت گرفت. 12 روز كه جنگ شد خود طرف اعتراف كرده كه 20 هزار مرمی ثقیله ما بكار بردیم ‏به اینجا زدیم ولی 5 پُسته ی كه آنجا از دست رفت 300 لك معامله شده بود. 100 لك گرفته بود این ‏نفر را ما دستگیر كردیم اعتراف دارد و هست. لهذا از این جهت به شما با تكیه بر خدا و تكیه بر ‏بازوان مجاهد مردان شما به شما اطمینان می دهم كه همین 150 نفر هم كه در افشار باشد هیچ ‏خطری متوجه شان نمی شود‎.‎‏ این در این مسأله و من این چیز را هم اطمینان پیدا كردم الان شما ‏مردم هوشیاری تان، درك تان این مسأله را پارسال هم گفته بودم بر خلاف باور دیگران كه تعبیر ‏دارند كه مردم ما عقب مانده است از نگاه سیاسی پایین است. از نگاه فرهنگی، من این باور را ندارم ‏من می گویم مردم ما بحمدلله در 14 سال انقلاب بسیار از نگاه هوش سیاسی و درك اجتماعی بالا ‏رفته، حتی از مسئوولین جلوتر رفته این را پارسال گفتم. روی این مسأله معتقد هستم و من با ‏احساس شما با همبستگی شما، با هوشیاری شما مطمئن هستم بر اینكه انشاءالله توطئه ها افشا می ‏شود و جلوش گرفته می شود. از این جهت با شعور شما، با درایت شما، با حساسیت شما مطمئن ‏هستم (تكبیر حضار) اما مسأله افشار من معتقد هستم كه اگر ما بیاییم با جمعیت اسلامی جنگ هم ‏نكنیم و دوست هم باشیم هیچ منافات ندارد كه ما از مسأله افشار و فجایع افشار صحبت بكنیم و ‏هیچ مخالفتی با این مسأله نداریم. صحبت كردن قضایای تاریخی و صحبت كردن درد یك مردم، ‏مظلومیت یك مردم، ظلمی كه شده معنایش جنگ نیست. حالا اگر بنا شود این را ما معنی اش را ‏جنگ بدانیم، پس در تاریخ گذشته افغانستان صحبت باید نكنیم. از مظلومیت مردم خود هیچ چیز ‏نباید بگوییم در صورتیكه ما مظلوم و محكوم در این جامعه بودیم و تا حالا هستیم. این در رابطه با ‏مسأله افشار است. در رابطه با مسأله فعلی كشور وضعیت فعلی كشور شما می دانید كه نامعلوم است، ‏این مسأله را من برای شما می گویم.‏
در بین مردم ما مطرح شده كه جامعه ما را از نگاه نظامی و تشكیلاتی دو قطبی كند و در اینجا ‏فكری بوجود آمده كه بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، ما در كنار هر یك باشیم خوب است. ‏طرفداری یكی از جمعیت بكند، یكی از حزب. حتی نسبت داده شده این مسأله در بین مردم برای ‏مسئوولین حزب وحدت این باور، باور غلطی است شما را هم اگر كسی می آید اینجا القاء می كند ‏این مسأله را قبول نكنید. این را دوستان شما القاء نمی كند، برای گمراه كردن و انحراف فكریست. ‏هر مردم هر ملتی و هر تنظیم سیاسی باید روی مسأله خودش و مردمش فكر بكند. برای كسی دیگر ‏فكر كردن غلط است. ما با همه تنظیم ها سر جنگ نداریم، دوست هستیم، با همه ملتها سر دشمنی ‏نداریم و دوست هستیم و وحدت ملی را ما در افغانستان یك اصل می دانیم. اگر دانسته و ندانسته ‏برای مردم ما این مسأله(دودسته شدن) را كسی مطرح بكند، این برای مردم ما ذلت است، برای مردم ‏ما عزت نیست. معنی اش اینست كه ما توانایی زندگی و دفاع از حقوق خودمان را نداشته باشیم. چرا ‏ما این مسأله را نگوییم كه دیگران در كنار ما باشند خوب است. كه ما بیاییم در بین مردم القاء بكنیم ‏كه ما در كنار كی باشیم خوب است. این مسأله فكر انحرافی است هر كس بیاید در اینجا بگوید ‏تعدادی از حزب اسلامی دفاع بكند و تعدادی از جمعیت، برای مردم ما فاجعه است. ما اینها را ‏بعنوان خائنین ملی می شناسیم. مردم ما یك مردم سرافرازیست كه با برادری با همه ملیت ها می ‏خواهیم زندگی بكنیم، با برادری زندگی بكند. این افغان باشد، تاجیك باشد، ازبك باشد، همه برادرند ‏حقوق مساوی می خواهیم، چرا ما سر پای خودمان این فكر را نكنیم و روی توان خود ما فكر نكنیم. ‏این فكر، فكر غلطی است و هر كسی القاء بكند نادرست است(تكبیر حضار) ما روی بازوان پرتوان ‏شما مردم فكر می كنیم. حق هم اگر می خواهیم برای شما می خواهیم. این حق خواستن بمعنی ‏دشمنی با حزب اسلامی و جمعیت اسلامی نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسأله افغانستان وقتی ‏حل می شود كه مردم و احزاب همدیگر را تحمل بكند، در صدد حذف یكدیگر نباشند. چه از نگاه ‏اقوام چه از نگاه احزاب، چه از نگاه مذاهب. روش حزب وحدت این است كه با كسی جنگ نداریم، ‏برای همه ی احزاب و ملیتها احترام قائلیم و برای همه حق مساوی طبق نفوس شان می خواهیم و بر ‏همین اساس برای مردم خود حق می خواهیم راه حل برای افغانستان تفاهم است نه حذف یكدیگر. ‏لهذا هر كسی كه می آید در اینجا برای حذف یك ملت و برای حذف یك تنظیم فعالیت می كند ‏سخت اشتباه می كند. 20 ماه گذشته اثبات كرده كه توانایی حذف كسی را ندارد. ما این افتخار را ‏داریم و حق داریم و در اینجا افتخار كنیم برای اینكه وحدت ملی را ما بوجود آوردیم. چرا، از خاطر ‏اینكه برادرهاییكه در پیشاور بود در سال 67 ما را حذف كردند، در سال 70 آمدند. 71 باز ما را ‏حذف كردند ولی ما عقده ای برخورد نكردیم. ما از روزیكه كابل ساقط شده بود جناب حضرت ‏صاحب در پاكستان بود همین نیرو و همین توان را در كابل داشتیم ما اگر می خواستیم عقده ی ‏برخورد بكنیم همان وقت جنگ می كردیم، نمی گذاشتیم كه كابل وارد شوند، ما مذاكره كردیم، ‏مذاكره ما نتیجه داد. آقای سیاف سر ما حمله كرد ما تنها جریان سیاسی هستیم كه در ظرف 20 ماه ‏گفتیم كه جنبش قابل حذف نیست، باید بپذیریم و یك واقعیت است. هر كس روی تمامیت ارضی ‏افغانستان، وحدت ملی افغانستان فكر بكند كسی را حذف نكند. ما تنها جریانی هستیم كه در شورای ‏قیادی از حقوق جنبش دفاع كردیم. در شورای جهادی دفاع كردیم وگفتیم تا حالا هم روی این ‏موضع هستیم، ما دشمنی پشتون و هزاره را شصت درصدش را حل كردیم. در صورتیكه شما شاهد ‏بودید كه یك پشتون در منطقه هزاره آمده نمی توانست و یك هزاره در منطقه پشتون رفته نمی ‏توانست. این را حزب وحدت با تفاهم حل كرد. من می گویم هر كس برای نفاق و دشمنی ملت ها ‏حرف بزند، خائن ملی افغانستان است(تكبیر حضار) دولت قبلی در بین ازبك و پشتون آنقدر دشمنی ‏خلق كرده بود كه ازبك در منطقه پشتون رفته نمی توانست و پشتون در منطقه ازبك، اینرا فقط با ‏وساطت حزب وحدت توانستند این دو ملت دشمنی اش را رفع نمایند، اینكه هر كس فكر می كند ‏كه جنبش در كنار جمعیت باشد یا در كنار حزب وحدت اسلامی باشد، این تصمیم خود آن مردم ‏است. به شما ربطی ندارد. ولی وقتیكه آقای دوستم آمد در اینجا میانجی شد بین ما و جمعیت، ما ‏میانجی شدیم بین جنبش و حزب اسلامی و آقای حكمتیار و آقای دوستم نشست. این افتخار ملی را ‏حزب وحدت دارد و هست و در این راه گام برداشتیم این به این معنی نیست كه امروز ازبك و ‏پشتون و هزاره علیه تاجیك موضع بگیرد. تاجیك برادر ما است از ملت ما است و یك كتله ی ‏بزرگی از این سرزمین است این به معنی دشمنی نیست. ما در این راستا تلاش می كنیم كه یكروز این ‏دشمنی را هم با تفاهم بین این چهار تا ملیت حل بكنیم و این افتخار تكمیل شود به حزب وحدت.‏
اما در اینجا بیایم بررسی بكنیم برای اینكه ما وقتی موضع می گیریم در مقابل دولت به اصطلاح ‏خودشان این موضع حزب وحدت و منافع مردم ماست هر كس بیاید در اینجا این مسأله را این طور ‏تلقی كند كه ما طرفدار حزب اسلامی هستیم ما علیه جمعیت هستیم این به نفع ما نیست. این را غلط ‏می دانیم چه بزرگ باشد چه كوچك. این طرز تفكر، طرز تفكر غلط است. ما در اینجا موضع سیاسی ‏داریم ما علیه دولت موضع كه می گیریم از خاطر منافع مردم ما است. بیایم در اینجا توافقنامه جلال ‏آباد وقتیكه پیش آمد، توافقنامه اسلام آباد، ما اعلان كردیم كه از اینكه آمدند نماینده های تنظیم های ‏جهادی پای وی امضاء كرده و نماینده حزب وحدت بوده و مصالح مملكت، ما قبول كردیم حال ‏بررسی می كنیم وقتیكه ما قبول داریم روی توافقنامه كجایش عمل شده و كی عمل نكرده در این ‏توافقنامه آمده در اینجا كه 5 تا وزارتخانه توسط كمیسیون اداره شود این 5 وزارتخانه. وزارتخانه ‏های كلیدی است. اطلاعات و كلتور، دفاع، داخله، خارجه، مالیه، غیر از یك وزارت كه وزارت حزب ‏وحدت بوده كه وزارت مالیه بوده این مسأله را عمل كرده كمیسیون در آنجا دایر بوده تا وقتیكه ‏دولت در حال سقوط در جنگ برابر شد كمیسیون تصمیم می گرفت در مصارف مالی اینكه از ‏وزارت مالیه بیرون می شد دیگر آیا این كمیسیون وزارت خارجه را یكروز رویش را دیده و اینجا ‏آقای ربانی عمل كرده؟
نزدیك 60 تا كشور از حزب وحدت یك نفر نماینده هم نباشد و من برای شما اینجا واضح می ‏گویم و این را مستند اثبات می كنم كه 50 سفارتخانه تنها از جمعیت است. 10 تای آن را به دیگران ‏داده باشند ـ 50 ـ آن از (عناصر) جمعیت است، وزارت داخله كمیسیون دایر شد نشست در اینجا ‏تعیینات آن در مسائل آن تصمیم گرفته شود آقای حكمتیار هم بحیث وزیر داخله كه سرپرستی اش را ‏می گیرد تعیناتش را آقای ربانی قبول كرد، آیا وارد شدن در داخل شهر گذاشتند؟ آیا وزارت ‏اطلاعات از طرف حزب وحدت آقای معصومیار تعیین شد یكروز گذاشتند كه در وزارت اطلاعات ‏برود؟ آیا در سال 71 كابینه گفتند، مصوبه كرده كه در اینجا 35 میلیارد بودجه افغانستان را بدون ‏پشتوانه روسها چاپ بكند و تخصیص داده برای هر وزارتخانه، آقای ربانی از پیش خود 800 میلیارد ‏چاپ كرده و اكثریت قاطع از این را وارد بانك نكرده، ما مگر می توانیم (تابع این حزب سیاسی) ‏باشیم؟ نمایندگی از یك مردم هم بكنیم؟ در اینجا بی تفاوت باشیم، هیچ خم به ابروی آقای ربانی ‏نگوییم، اینكه دفن كردن مردم ما است و حزب ما و این موضع ماست. 205 هزار اردو را امروز در ‏كابل اعاشه و اباطه می كند. بدون حوزه جنوب غرب. در اینجا یك نفر از حزب وحدت نیست. مگر ‏ما می توانیم در این مسأله بی تفاوت باشیم؟
در این سال 1200 میلیارد پول چاپ كردند، در یك جلسه حل و عقد 12 میلیارد پول برای ‏طرفداران خود پخش كردند در حالیكه بودجه افغانستان در زمان داود در یك سال 13 میلیارد بود. ما ‏می توانیم در اینجا بی تفاوت باشیم؟ در توافقنامه جلال آباد آمده كه هر وزارتخانه متعلق در هر ‏حزب باید انتخاب بكند 6 ماه می شود كه ما پیشنهاد آقای مقصودی را دادیم كه معاون وزارت مالیه ‏باشد، از دفتر آقای ربانی بیرون نشد، آقای ربانی در این مدت كه كمیسیون ما دائر بوده و داشته كار ‏می كرده و داشتیم كه مسائل خود را حل بكنیم، در وزارت دفاع 46 تا ریاست است از 46 تا ریاست ‏وقتیكه با كمیسیون ما سرو كله زدند كه 2 تا ریاست بدهد، یك ریاست هم پیشنهاد كرده ریاست ‏برادران حركت اسلامی را، ما اینقدر نیستیم كه زیر بار این ذلت برویم. ما مجبور هستیم هر رقم ‏دیگران عمل بكند ما حیثیت مردم خود را باید در نظر بگیریم. ما گفتیم ریاستی كه به حركت اسلامی ‏دادید نمی گیریم اشكال ندارد این موضوعیست كه در اینجا هست پیش آمده. 3 ماه پیش ما در اینجا ‏راه حل همین را داده بودیم كه باید ربانی و حكمتیار استعفا بكند دولت موقت تشكیل شود، این ‏مسأله، امروز نیست كه اگر بیاید اینجا كسی تلقی بكند كه اگر ما برای مردم مان حق می خواهیم و ‏می خواهیم در تصمیم گیری شریك باشیم هر كس روی این مملكت خیانت بكند باید برایش بگویم ‏و جلوش را بگیریم. یك مردمی كه در سرنوشتش حساس نباشد، حزبی كه موضع سیاسی نداشته ‏باشد، این دیگر حزب سیاسی نیست. این مرده است. این موضع ربطی ندارد كه حكمتیار با ربانی ‏موافق باشد یا مخالف باشد. فردا اگر بیاید حكمتیار همین را عمل بكند ما عین موضع را علیه ‏حكمتیار می گیریم.(تكبیر حضار)‏
ربانی آمده در اینجا علیه جنبش فتوا داده، اول ربانی اهل فتوا دادن نیست، اسلام را در مسخره ‏گرفته، در زمان آقای حكیم در باره فلسطین یكروز مطرح شد كه آقای حكیم فتوا بدهد طلبه های ‏نجف و قم می لرزید كه اگر فتوا بدهد برای همه ما واجب است كه ما باید برویم جهاد بكنیم. امام ‏خمینی(ره) وقتیكه جهاد سازندگی را تشكیل داد در تیتر روزنامه نوشته شده بود جهاد سازندگی را ‏تیترش را بزرگ نوشته كرده بود، مردم ایران در تشویش افتاده بود كه اگر امام امر جهاد داده باشد ‏چكار می توانیم بكنیم. در هشت سال جنگ تحمیلی امام خمینی علیه عراق امر جهاد نداد. این از ‏نگاه اسلام یك همچون قداست و یك همچون مرتبه است. بعد سمت شمال كیست؟ جنبش از كی ‏تشكیل شده؟ بر علاوه كه اینجا این منطقه یك مردمیست ازبك و تركمن كه جهادی و غیر جهادیش، ‏عالم و غیر عالمش در جنبش آمده، كل احزاب جهادی در سمت شمال عضو جنبش است. خود ‏جمعیت عضو جنبش است. مگر می شود بنام جنبش كسی بیاید فتوا بدهد علیه اش ما بی تفاوت ‏باشیم. اینجا حق داریم كه از خود مان دفاع بكنیم. حزب وحدت معاون جنبش است در سمت شمال. ‏این چه فتوای مسخره ایست كه ربانی می دهد علیه ملت‎ .‎ده برابر ربانی جنبش در سمت شمال عالم ‏دارد این فتوا نه از نگاه شرعی درست است، نه از نگاه سیاسی درست است، نه از نگاه ملی درست ‏است، ما اگر بیاییم این را بگوییم كه عاقلانه نیست، منطقی نیست، این عقیده ما است، مگر این بمعنی ‏اینست كه ما از فلانی حمایت می كنیم و علیه فلانی هستیم...؟ هر كسی بیاید منطقی برخورد بكند، ‏هر كس بیاید وحدت ملی را بهم بزند، هر كسی بیاید تضاد ملی را بوجود بیاورد، ما این را خائن ملی ‏می دانیم. و علیه آن این موضوع مردم ما است. ثلث مردم افغانستان را شما تشكیل می دهید، از اولش ‏انحصار گرایانه برخورد كردند و غیر منطقی برخورد كردند. همانطوریكه درباره ما غیرمنطقی برخورد ‏كردند دوباره ما را حذف كردند از تصمیم گیری و گفتند اینها سهم ندارند اینها در افغانستان وجود ‏ندارد، عین غیر منطقی برخورد كردن درباره جنبش است، همینطور كه ما امروز بحمدلله با تصمیم ‏شما، با آمادگی شما و با فداكاری شما به بازوان پرتوان مجاهدین شما اینجا قبولاندیم كه ما هستیم و ‏یك ملت هستیم و بدون ما تصمیم گرفته نمی توانید و من معتقد هستم كه جنبش عین این مسأله را ‏سر این آقایون خواهد قبولاند. هر كس علیه جنبش موضع می گیرد، یكروز اثبات می شود و می ‏گوید كه ما اشتباه كردیم. 80٪ منابع طبیعی افغانستان مال شمال است. اگر یك ذره روی منافع علیای ‏مملكت كسی فكر می كند از این موضعگیری غلط دست برمی دارد و این حرف درستی نیست. و الا ‏افغانستان تجزیه می شود و این بنفع هیچ كسی نیست. من اینرا به آن كسانی كه بسیار متعصب است ‏و از اسم «دوستم» هم بدش می آید، قوم ازبك هم قیافه اش خوشش نمی آید، برای شان گفتم و ‏قبول كردند. گفت تو درست می گویی ما اشتباه می كنیم. راه حذف در افغانستان تمام شد و كسی ‏نمی تواند كسی را، ملتی را، حزبی را و مذهبی را حذف بكند. یك راه است، راه تفاهم وپذیرش ‏همدیگر، و این منطق را با همه اعلان كردیم و می گوییم و روی این مسأله هستیم. هر كسی در این ‏مملكت لساناً، مالاً، نظامی، غیر نظامی خیانت بكند مقابلش می ایستیم و اینها سر عقل بیایند و این ‏چور و چپاول و این بیت المال كه 20 ماه اینها مصرف كرده، همچون حكومتی را در هیچ جای ‏ندیده، حكومت نیست، این موضع حزب وحدت است هر روز بیاید تفاهم بكند، انتخابات روی ‏نفوس، احزاب را سهم می دهند روی نفوس اش، ما برای هر راه حلی آماده هستیم و از هر زبانی كه ‏بیاید این مسأله را حمایت می كنیم. و اینها باید تجدید نظر بكنند و اینها باید از 20 ماه گذشته درس ‏بگیرند كه نمی شود با زور حكومت كرد، نمی شود با تانك حكومت كرد، نمی شود با پول حكومت ‏كرد، روسها جنایتی را در افغانستان كرده كه اینها از دوران اشغال در افغانستان بیشتر دارد جنایت می ‏كند، یعنی این پول بدون پشتوانه چاپ كردن در افغانستان، این از دوران اشغال برای ما مضرتر است ‏و اینها مزدوران حلقه بگوش روسهاست و الا روسها نمی توانند اینكار را بكنند
اینها بنشینند سر این مسأله بحث كنند كه كی وابسته است و كی وابسته نیست، اینها وقتی كه در ‏اینجا حكومت می كنند علیه مردم شان علیه علما و مجاهدین فتوا می دهد، وهّابی ها چرا این فتوا را ‏تأیید می كند؟ چرا از اینها حمایت می كند؟ این دخالت نیست در امور افغانستان؟ این ذلت نیست كه ‏مشروعیت را از وهّابی می گیری؟ تو خود اینجا مرتب سر ما می گویی كه ما وابسته هستیم یا فلان ‏گروه دیگر وابسته است. سعودی ها راه دارد وقت جنگ برای چه در بگرام اطلاعات می دهد؟ ‏اطلاعات مصر برای چه در اینجا آمده در كابل سازماندهی می كند؟ اگر وابستگی است، اگر ‏مزدوریست، اگر دخالت خارج است اینهاست. هر كسی اگر رادیو داشت، اگر تلویزیون داشت آنچه ‏در دهنش آمد باید بگوید، هیچ كس هم بازخواست نكند اصلاً ... قضاوت كنید 16 سال كشورهای ‏اسلامی به جهاد ما كمك كرده سر جایش ما از شان تشكر می كنیم. چه سعودی باشد یا پاكستان ‏باشد، یا ایران باشد، یا كشورهای دیگر باشد. حق نمی دهیم بر اینكه در مسایل داخلی ما دخالت ‏بكند با این وضع. با این روشنی. ما دیروز گفتیم نیم میلیارد سعودی ها برای محو ما به سیاف داده ‏كسی این را قبول نمی كرد. نیم میلیارد دالر را برای اینكه ما را نابود كنند ولی امروز آمده فتوا می ‏دهد علیه مردم ما، یك عالم و یك سیاستمدار اعتراض نمی كند كه تو چه حق داری، تو چه كاره ای ‏كه علیه مردم افغانستان فتوا می دهی؟ در وقت جنگ راهدار می دهد این را هیچ كس اعتراض نمی ‏كند، هیچ كس حرفی نمی زند. اینها وظیفه ملی ماست ما اگر بخواهیم در افغانستان زندگی بكنیم و ‏زنده باشیم، مجبور هستیم جلو كسی كه تخلف می كند و خیانت می كند بایستیم. با همه این مسایل ‏ما اثبات كردیم كه نمی خواهیم كه جنگ راه حل باشد ولی ما موضع سیاسی خود را داریم و می ‏گوییم هر كه این خیانت را بكند می گوییم در مقابلش، هر كه حق هر كس دیگر را نادیده بگیرد می ‏گوییم در مقابلش، هر كه در حق ما تجاوز بكند برایش جواب می گوییم (تكبیر حضار) از اینكه وقت ‏عزیز شما را زیاد گرفتم مخصوصاً مسئوولین شورای مركزی و شورای عالی نظارت را معذرت می ‏خواهم و ماه روزه است و یكبار دیگر از حضور شما از احساس شما تشكر می كنم.‏
والسلام علیكم و رحمت الله و بركات

 

نوشته شده توسط Mo MaRDom AaZRa در  جمعه 26 مرداد 1386  و ساعت 02:08 ق.ظ

ویرایش شده در -  و ساعت -

(نظر

 


مطالب پیشین...

 

  ولادت پیامبر

  درد مردم هزاره

  به امید روزهای بهتر

  جامعه ی هزاره، نسل کهنه و نو

  سخنرانی رهبر شهید - 8 / 2 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - 5 /10/1373

  سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم مزارشریف

  سخنرانی رهبر شهید - 19 / 3 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - خزان 1371

  سخنرانی رهبر شهید - 16 / 10 /1371

  سخنرانی رهبر شهید - 3 /12 / 1372

  زندگینامه «رهبر شهید»، عبدالعلی مزاری

وبلاگ من ...

  وبلاگ من

  ایمیل من

[yahoo]


بایگانی ...

 نویسندگان

Mo MaRDom AaZRa (13)


موضوعات

عمومی (1)
هزاره (1)
جامعه هزاره (1)
مردم هزاره (2)
رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری (8)


 آرشیو

فروردین 1387 (2)
مرداد 1386 (11)


صفحات

 

 

لینكستان ...

 

لینكدونی ...

موج سوم (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :

افراد آنلاین : [online]