تبلیغات
مردم هزاره - سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم مزارشریف

 

 جمعه 26 مرداد 1386

سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم مزارشریف [رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری , ]


بسم الله الّرحمن الّرحیم
الحمدلله رب العالمین، الصلاه والسّلام علی سیدنا و نبیّنا محمد و آله الطیّبین الطّاهرین،
واللّعن علی اعدائهم اجمعین.
امّا بعد قال الله الحكیم فی الفرقان الواجب التّعظیم:
انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم
نخست از احساسات پاك مجاهدین و اهالی محترم مزارشریف و مسئولین و كاركنان گرامی این شهر تشكر می كنم زحمت كشیدید، احساسات نشان دادید. بعد، سلام گرم شورای مركزی حزب وحدت اسلامی را از بامیان باستان خدمت شما تقدیم مینمایم. به شما مردم كه سرنوشت افغانستان را تعیین كردید ارج و احترام خاص قایل هستیم.
فخر می كنیم كه شما معنای آیة شریفه را كه تلاوت نمودم خوب و عملاً درك كرده باشید، این وضعیتی را كه امروز دارید، دو ماه پیش نداشتید، یكسال قبل نداشتید. اگر بگویم چهارده سال پیش نبود، از همین جا است كه خداوند متعال در این آیه شریفه برای بندگانش گوشزد می كند و می فرماید كه سرنوشت مردم و قومی را تغییر نمی دهد مگر كه خود آن مردم و آن قوم سرنوشتش را تغییر دهد. امروز شما مردم قهرمان مزار و كلیة سمت شمال، سبب تغییر و تحولی شدید كه جهان اسلام و مسلمین در طول 14 سال مبارزه شما انتظارش را می كشیدند.
جهان مشاهده كرد كه در این سرزمین قهرمان پرور دو امپراتوری شكست خورد. دنیا دید آن وقتی كه انگلیس آمد سرزمین افغانستان را اشغال كرد، و مردم قهرمان، شجاع و شهید پرور و اسلام دوست و قرآن خواه وقتی كه قیام كردند، دنیا حیران بود كه در مقابل امپراتوری انگلیس مگر می شود قیام كرد؟ شما وقتی كه انگلیس را شكست دادید، هندوستان آزادی گرفت، پاكستان آزاد شد، و بالاخره انگلیس سلطه اش از دنیا جمع شد و رفت در اروپا. امپراتوری دوم قد علم كرد، در دنیا كه بسیار وحشتناك بود، هفتاد سال دورخاك روسیه را زنجیر كشیدند و دیوار آهنین درست كردند كه دنیا از روسیه و مردم روسیه خبر نداشت و مردم روسیه از تحولات دنیا خبر نداشتند. در هر منطقه ای كه ارتش سرخ پا گذاشت و اشغال كرد، دوباره برنگشت، (اگر شما متوجه باشید، نصف دارائی دنیا برای جلوگیری پیشرفت روسها مصرف شد. در تمام دنیا، پنجاه و چند هزار سلاحهای اتمی وجود داشت، بیست و هفت هزارش از روسها بود.) روزی كه در این سرزمین پا گذاشتند و اشغال كردند، دنیا مأیوس شده بود از افغانستان و در فكر افغانستان نبودند، برای نجات پاكستان و خلیج فارس و ایران پول مصرف می كردند.
14 سال مجاهدت شما، خون شهدای شما، بازوی پرتوان مجاهدین شما، تغییرات بزرگی را در دنیا بوجود آورد. دیوار برلین شكست، اروپا آزاد شد. در طول هفتاد سال، پنجاه میلیون مسلمان در روسیه اسیر بودند. ما از سرنوشت آنهاخبر نداشتیم، آنها هم از دنیا خبر نداشتند. وقتیكه ایام موسم حج می شد، اینها را نمی گذاشتند كه بروند مكه فرائض الهی را انجام دهند. از طرف كشور پهناور روسیه حركت می كردند تا به طرف دیگر روسیه و سپس بر می گشتند. این مراسم ایام حج شان بود. آری! این برادران ما از سلطه وحشیانة روس آزاد گشتند. شما مثل آن ماهیانی هستید كه در بین آب وقتی كه بسر می برند و در دریا زیست می كنند، نعمت آب را نمی دانند، شما آنچنان عظمت خلق كردید، آنچنان دنیا را به تحول واداشتید كه خودتان درك نكردید؛ ولی دنیا (عظمت) این مسئله را درك كرده است!
امّا در قسمت سرزمین مزارشریف و مردم قهرمان این دیار باستان، عرض نمایم: من یادم هست در سال 1357 وقتی كه كودتای ننگین روسها در افغانستان بوقوع پیوست، در تمام دانشگاهها، اردو و همه جا مسلمان بودن جرم محسوب می شد. قرآن خواندن و متدّین بودن گناه به شمار می آمد. همه مأیوس شده بودند، از این كشور فرار می كردند و به خارج می رفتند. در آن وقت در پیشاور عدّه ای دورهم جمع می شدند، دفتركی باز كرده بودند، در واقع از افغانستان در اثر ظلم و جنایت و استبداد خلقیها فرار كرده بودند و در آنجا پناه برده بودند‍؛ ولی به این امید بودند كه شاید نسل جوان افغانستان از خدا دور نگشته باشند، و شاید جواب این بی خدایان را بدهند. من مدتی در آنجا بودم و تمام این دفاتری كه بوجود آمده بودند، رفتم دیدم و با برادران صحبت نمودم. و در همانجا بود كه احوال آمد، شمال سربلند حركت و قیام نموده است. «درة صوف قهرمان» قیام كرد. دنبالش «چهاركنت» قیام نمود. طولی نكشید كه مردم «هزاره جات» در مناطق قهرمان پرور مركزی در ظرف سه ماه چند ولسوالی را آزاد نمودند. یادم هست، همین افرادی كه امروز آمده اند و بر سر سفرة پهن شده نشسته اند، و دیگران را می خواهند نفی كنند، آن روز را فراموش كرده اند. همان روزها در پیشاور برای ما گفتند كه «بعد از این انقلاب اسلامی تضمین پیدا كرده است و شكست نمی خورد، چرا برای اینكه مردم شمال و مردم هزاره جات قیام نمودند» من همان روز در جواب آنها خندیدم و گفتم كه : در وقتیكه مردم ما با انگلیسها مبارزه كردند و علمدار قیام بودند و این اشغالگران انگلیسی بیگانه را از كشور بیرون راندند، در وقت مبارزات علیه انگلیسها برای مردم ما لقب «غیرت زایی» داده بودند. ولی بعداً وقتی كه آمدند حكومت كردند، و بر جان و مال این مردم مسلط شدند، دیگر ما آنروز «غیرت زایی» نبودیم. اتفاقاً آن مسئله امروز هم پیش آمده است. متأسفانه كه تاریخ تكرار می شود. شما مردم قهرمان كه همه دنیا و كشورهای همسایه از آزادی افغانستان مأیوس شده بودند و طرحی برای آزادی كشور ریختید و به سهولت كشور تان را آزاد نمودید. شما می دانید كه آمریكا برای جلوگیری از پیشروی روسها بسیار پول كلان مصرف نموده، سعودیها به خاطر ترس از تهاجم روسها در یك قلم، سی میلیارد دالر كه 60 سال بودجه افغانستان می شد، مصرف كردند. و روسهای متجاوز سی و دو میلیارد دالر برای بلعیدن كشور ما مصرف نمودند. بلی جای تعجب نبود، كه بعضیها به این نتیجه رسیده بودند كه نظامی برد ندارد و اكثراً امید شان این بود كه باید سازمان ملل از راه سیاسی مسئله افغانستان را حل كند. همه باور كرده بودند، كشورهای دوست و همسایة ما كه 14 سال میزبانان مهاجرین ما بودند اینها قبول نموده بودند كه از راه نظامی مسأله افغانستان حل نمی شود.
امّا همانطوریكه آغازگر این انقلاب شمال بود، و جرقه هایش از شمال قهرمان بروز نمود، پیروزی این انقلاب از شمال آغاز شد. تحوّلی پیش آمد، افسران رشید در مقابل نجیب مزدور «نه» گفتند و برای ملّت مسلمان قیام نمودند و در كنار مجاهدین قرار گرفتند و تحوّل عظیم بوجود آمد. این افسران را یكعده می كوبند و به اینها تهمت می زنند كه می خواهند افغانستان را تجزیه نمایند. در حقیقت خود آنان كه تهمت می زنند دست تشاندگان استعمار هستند و حال می خواهند كه افغانستان را دوباره وابسته كنند. آری این قوای مسلّح بودند كه در كنار ملّت و مجاهدین قرار گرفتند و یك تغییر برق آسا بوجود آوردند. كلید پیروزی افغانستان، بلخ باستان و مزارشریف و شما قهرمانان شدید. وقتی كه این تغییر پیش آمد اینهایی كه غافلگیر شده بودند، اینهایی كه دنیا را خورده بودند، به افغانستان فكر می كردند كه چه وقت بیایند بر سر سفرة پهن شده بنشینند. آمدند و به چیزهایی متشبّث شدند و گفتند كه اینها افغانستان را تجزیه می كنند و شروع كردند به این مسأله كه اینها ملّی گرایند. تا حال هم این مسأله را نشخوار می نمایند، ولی شما مردم قهرمان و شما مردم مجاهد و شما مردم مؤمن و شما مردم خداجو اثبات كردید كه برای اسلام قیام نمودید و برای حكومت اسلامی این قیام را ادامه می دهید. كابل فتح شد. متأسفانه صد تأثر و تأسف كه بدور از انتظار بود كه این جنگ در كابل واقع شود! برای قدرت طلبی و خود خواهی جنگ براه انداختند! وضع برادران تان، شهریان كابل بسیار بد است!
امّا شما یكبار دیگر شعور سیاسی تان را اثبات كردید. این آرامی، این احساس اسلامی، این نظم و انضباط، افتخار شما است و در افغانستان نمونه هستید؛ ولی وضع كابل بد است. كسانیكه قدرت طلب اند و كسانیكه موجودیت شما را قبول ندارند، كسانیكه شما را از افغانستان نمی دانند، این خودخواهان در هر روز سی الی چهل موشك در كابل می فرستند و مایة شگفتی و تعجب است كه پنج وزیر دفاع كه در دوران 14 سال حكومت ماركسیستی برای سركوبی این مردم بودند، امروز آنها جنایتكار نیستند، نجیب مزدور بخشیده می شود و جنایت كار نیست؛ ولی شما مردم قهرمان، جنرالهای عزیز كه این تحوّل را بوجود آورده اند اینها بخشیده نمی شوند! اینهایی كه امروز از مردم كابل دفاع می كنند، خون می دهند، امّا آقایان سر چوكی و ریاست جور نمی آیند. در حقیقت خود اینها جنایتكار اند. یك چیزی كه خدمت شما عرض كنم كه در طول تاریخ افغانستان ثابت شده است كه مردم افغانستان از نگاه نظامی شكست ناپذیر هستند، كه یكی از شخصیت ها و جنگجویان دنیا گفته بود اگر سلاح از آلمان باشد و ارتش از افغانستان، من با دنیا می توانم مقابله كنم. امّا متأسفانه كه در وقت مطرح شدن مسائل سیاسی و در وقت تعیین سرنوشت مردم افغانستان ضعیف بوده اند. در گذشته هیچ وقت از جهاد شان بهره و نتیجه نگرفته اند. نوكران غرب وابستگان خارجی را از دروازه بیرون كرده اند؛ ولی از پنجره وارد گردیدند! برای حكومتی كه شما كلید این حكومت بودید، شما كلید این پیروزی بودید، در آغازش در آن وقتی كه دنیا به حیرت رفته بود كه ارتش سرخ در افغانستان آمده مگر می شود كه یك روز از این كشور فرار كنند و ذلیلانه بیرون بروند تصوّرش را هم نمی كردند، 14 سال مبارزة مقاوم فكرش را نمی كردند. برای همین بود كه همه منتظر حل سیاسی بودند. آری، این پیروزی عظیم را شما به ارمغان آوردید. ولی هوشیار باشید، بیدار باشید، تاریخ در افغانستان تكرار می شود! جلو این مسأله را بگیرید! اگر لحظه ای غفلت كنیم، باز سه صد سال به اسارت و نابودی قرار می گیریم! هر كس هر سیاستمداری هر گروهی بگوید در اینجا در افغانستان كسی پیدا می شود برای اینكه مسأله تجزیه افغانستان را مطرح می كند، مغرض است. مزدور است. مسأله ای است كه از خارج برای اتهام زدن است.
ما سرزمین افغانستان را سرزمین مان می دانیم. این خاك را برای آزادیش بیش از یك میلیون شهید دادیم، وجب به وجب از این میهن را دفاع می كنیم و بدین معنی نیست كه ما حق نداشته باشیم، ما سرنوشت خود را تعیین نكنیم. اگر بی تفاوت باشیم، اتحاد خود را حفظ نكنیم، می توانند ما را 300 سال دیگر باز حذف كنند، آنوقت برای «جوالی گری» باشیم!!
خیال خامی در سر دارند، امروز مردم قهرمان ما سبب تحولی بزرگ شده اند. جهان را متحول ساخته اند. و باید این مردم محروم حق زندگی كردن، حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و خواهند داشت. روی این مسأله می ایستیم، پا فشاری می كنیم. این افتخار بزرگ برای شما مردم، برای شما جنرالها، برای شما صاحب منصب ها هست كه كار كردید، در اینجا وحدت بوجود آوردید. ما این وحدت مردمی و نیروهای جهادی و قوای مسلح را افتخار می دانیم. هماهنگی نمودید، برای مردم امنیت آوردید، بی امنیتی نیست. دنیا باید بداند. بسیاری از شهرهایی كه تغییر برای صاحب منصبان پیش آمد و اردو و ارتش شهر را برای مردم تحویل داده بود، دو روز یا چهار روز تجاوز نكردند، بعد چور نمودند، چپاول نمودند. بی امنیتی است، افتضاح است، برای چور كابل دست خالی آمدند. امّا این سرافرازی و این سربلندی و عزّت را مجاهدین مزار، مردم مزار و جنرالان مزار دارند كه این امنیت را تأمین نمودند و این قدرت، با این خوبی منتقل شد. باز برای برادران عزیز، مجاهدین عزیز، فرماندهان عزیز، شوراهای ولایت و موسفیدان و مأمورین دوایر توصیه می كنم، تقاضا دارم كه امروز روز وحدت، روز هماهنگی، روز عفو، روز گذشت، روز این است كه گذشته را نادیده بگیرید، و به كنار هم دست به دست هم دادید كه از یك میلیون شهیدی كه در راه اسلام دادید، نتیجه بگیرید. شهدایی كه برای حكومت اسلامی و عدالت اجتماعی، امنیت و سربلندی مردم افغانستان خون دادند. نه برای قدرت طلبی یك عده ریاست طلب. كه در آن طرف مرزها بودند و امروز با كمال تأسف آمدند و دیگران را نفی می كنند، به مردم ما تهمت می زنند. لذا تأكید می كنم كه توجه داشته باشید، غفلت نكنید، خدای ناكرده به سرنوشت گذشته دچار نشوید. خدا را باید شكر نماییم و قدر این پیروزی را بدانیم. نشود خدای نخواسته كه این عزّت و این سرافرازی در اثر غفلت، به ذلّت و زبونی و بدبختی تبدیل گردد. لذا هوشیار باشید. فقط وحدت و اتحاد تضمین كنندة این پیروزی است. و باید به تمام مسائل سیاسی – اجتماعی سهم بگیرید. همانطوریكه همه از افغانستان هستیم و برای آزادی افغانستان جنگیدیم و سرنوشت افغانستان را باید خودمان تعیین كنیم، نه اینكه سرنوشت میهن ما از آن طرف مرزها و از كشورهای عربی پول توزیع گردد و تعیین شود. ما آینده را خودمان تعیین می كنیم. اگر پول كشورهای عربی چاره ساز می بود، تا حال نتیجه می دادند. برای دولت موقت پیشاور 300 میلیون دالر داده شد و هیچ نتیجه ای نداد.
ما خدای را شكر می كنیم و سپاسگذاریم، روزی بود كه این مدرسه بنیانگذاری شد، و ما اینجا زندگی می كردیم. وقتی كه ارتش سرخ آمد باور نداشتیم كه روزی شود بیاییم آزادانه در این مدرسه با مردم دیدن نماییم. این یك نعمت بزرگ است كه اگر لحظه ای غفلت شود و اگر لحظه ای ناشكری شود، امكان دارد خداوند تبارك و تعالی این نعمت بزرگ را از دست ما بگیرد. و این مسأله بسیار عظیم است. شاید روزی كه كودتاچیان در اینجا بودند داخل شدن در این جا هم جرم محسوب می شد. ولی امروز این آزادی و این احساس و این جمعیت و این «الله اكبرها» هیچ باور كسی نمی آمد.
برادران! آینده نگر باشید. شما كه قیام كردید برای خدا قیام نمودید و تا حكومت اسلامی و عدالت اجتماعی طبق موازین اسلامی تحقق پیدا نكرده، سلاح تان را بزمین نگذارید. تاریخ را ورق بزنید، مردمانی كه انگلیس را شكست دادند و این تحول را در دنیا پدید آوردند، كمتر از شما فداكاری نكرده اند. شاید هم بیشتر؛ ولی با مختصر غفلت نتیجه ای نگرفتند. فقط چهره عوض شود، فقط شعارها عوض شد، استعمار همان بود، امروز هم همان است.
بیشتر از این وقت عزیز شما را نمی گیرم و از اینكه روز ناوقت شده و شما هم زحمت كشیدید، شما را بخدای بزرگ می سپارم و از خدای بزرگ برای شما اجر می خواهم و یك بار دیگر از شما تشكر می كنم. و باید تذكر بدهم این احساس پاكی را كه نسبت به من حقیر ابراز داشتید، من را اگر خدا و مردم بعنوان یك سرباز قبول كنند و مردم بپذیرند، این برایم افتخار است. از این احساسات و این هیجان و شور و شوق اسلامی تان كه احساسات تان برای اسلام است تشكر می كنم.
والسّلام علیكم و رحمت الله

http://www.babamazari.com/commemorate/com_picture/5th_anniversary.jpg

 

نوشته شده توسط Mo MaRDom AaZRa در  جمعه 26 مرداد 1386  و ساعت 02:08 ق.ظ

ویرایش شده در -  و ساعت -

(نظر

 


مطالب پیشین...

 

  ولادت پیامبر

  درد مردم هزاره

  به امید روزهای بهتر

  جامعه ی هزاره، نسل کهنه و نو

  سخنرانی رهبر شهید - 8 / 2 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - 5 /10/1373

  سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم مزارشریف

  سخنرانی رهبر شهید - 19 / 3 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - خزان 1371

  سخنرانی رهبر شهید - 16 / 10 /1371

  سخنرانی رهبر شهید - 3 /12 / 1372

  زندگینامه «رهبر شهید»، عبدالعلی مزاری

وبلاگ من ...

  وبلاگ من

  ایمیل من

[yahoo]


بایگانی ...

 نویسندگان

Mo MaRDom AaZRa (13)


موضوعات

عمومی (1)
هزاره (1)
جامعه هزاره (1)
مردم هزاره (2)
رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری (8)


 آرشیو

فروردین 1387 (2)
مرداد 1386 (11)


صفحات

 

 

لینكستان ...

 

لینكدونی ...

موج سوم (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :

افراد آنلاین : [online]