تبلیغات
مردم هزاره - سخنرانی رهبر شهید - 8 / 2 / 1372

 

 جمعه 26 مرداد 1386

سخنرانی رهبر شهید - 8 / 2 / 1372 [رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری , ]

بسم الله الّرحمن الّرحیم
با تشكر از برادران عزیز كه زحمت كشیده اند این جا تشریف آورده اند برای روز تاریخی كه هم در جهان تاریخی است هم برای مردم افغانستان كه باید از این روز تجلیل بكنند. در این شرایط سخت كه برادران فرهنگی حزب وحدت زحمت كشیده اند این جلسه را فراهم نموده اند و از برادران كه سرود و مقاله خوانده اند و ما استفاده كردیم از همة این عزیزان تشكر می كنم.
مسأله ای كه امروز روز تاریخی است چه از نگاه جهان و چه از نگاه مردم افغانستان فرق می كند. از نگاه جهان كه امروز مسلماً روز پیروزی مردم افغانستان به شمار می آید. ولی از نگاه مردم افغانستان فكر می كنم امروز روز پیروزی ظاهری است. روز پیروزی واقعی مردم افغانستان امروز نیست. لهذا برای شما مردم چند دقیقه ای كه زحمت می دهم و وقت عزیز شما را می گیرم می خواهم در بارة چند موضوع خدمت شما صحبت كنم. یكی دربارة این روز تاریخی و یكی هم چرا امروز روز پیروزی واقعی مردم افغانستان نیست. اینكه در رابطه با یك سال كه بنام به پیروزی رسیدن انقلاب می گذرد برای شما چه چیز به وجود آمده است، مسأله دیگر فاجعه افشار است و مسأله یا كه این فاجعه با اینكه چقدر دردناك است اما برای ما و شما درس كه از این فاجعه گرفتیم. و سه باور را كه ملت ما داشت و آن سه باور عوض شد فكر می كنم یك پیروزیست. و مسأله اخیریكه خدمت شما باید به عرض برسانم مسأله وضعیت فعلی كشور و توافقات اسلام آباد است كه این مطالب را اگر وقت برایم یاری كرد خدمت شما عزیزان و پدران و برادران و ریش سفیدان به عرض می رسانم.
دلم هیچ نمی خواست كه بعد از فاجعة افشار صحبت كنم. مگر در آن وقتی كه می شد مردم ما این انتقام را بگیرند از دشمنان. ولی چرا امروز حاضر شدم كه با شما مردم صحبت كنم، علت اصلی اش این است كه عاملین و خائنین این فاجعه دستگیر شده بود و خواستم این را برای شما توضیح بدهم و در این جا در محضر شما آنها را به جزاب اعمالشان برسانیم. فقط این چیز باعث شد بیایم برای شما صبحت بكنم.
موضوع دیگر اینكه ما مدت 250 سال باوری را كه داشتیم، قضیة افشار و چنداول روشن می كند كه این باورها هم اشتباه است. آن باور این است كه ما در طول 250 سال باور داشتیم كه ظلم را كه فقط یك خاندان جاه طلب بالای مردم ما می كرد، تعمیم می دادیم و فكر می كردیم همه پشتون ها بالای ما ظلم كرده و ظلم می كنند و ما در آینده آن وقت به حق و حقوق خود می رسیم كه در كنار فارسی زبان ها باشیم و از فارسی زبان ها دفاع كنیم با این ها همسنگر و هم موضع باشیم در حق و حقوق خود می رسیم. قضیه افشار و چنداول این باور را هم باطل كرد. خط بطلان كشید. ما اگر در صد سال پیش شاهد مسأله ای بودیم كه پسران ما را می گرفتند می فروختند و مردم ما را سر می بریدند و می كشتند و برده درست كرده بودند و كنیز. ولی بعد از صد سال و چهارده سال مبارزه و هم سنگری عین مسأله تكرار شد و بدتر از آن. اینجا كه اطفال هشت ساله ما را كشتند و آنها را فروختند و زن ها را كشتند و صورتشان را پوست كردند. اما از دست كی؟ از دست كسی كه چهارده سال مبارزه كرده و شعار می دهد كه حكومت اسلامی را برقرار كرده ام. از كسانی كه استاد علوم الهی و سیاسی و اسلامی است این عمل انجام می شود. ولی این باور را برای ما اثبات می كند كه این باور، باور اشتباه بوده است. قدرت طلبی و انحصارطلبی، یك تعدادی كه خلاف مسیر اسلامی و انسانی رفتار می كنند این متعلق به این نژاد و آن نژاد نیست و ما امروز باید تجدید نظر كنیم. درست است كه عبدالرحمان 62٪ مردم ما را از بین برده است ولی عبدالرحمان و خاندان عبدالرحمان از بین برده است نه همه پشتون ها. و ما امروز باید این مسأله را باور كنیم كه این جنایت كه در چنداول و افشار به وجود آورده نه همه تاجیك ها. و اینجاست كه در باورهای گذشته خود تجدید نظر بكنیم. باید با واقعیت ها و حقیقتهای جامعه برخورد كنیم و از این درس بگیریم.
من معتقدم در اینجا در طول تاریخ گذشته افغانستان حكومت ملی و اسلامی بوجود نیامده. اما یك خاندان و تعداد قدرت طلب بالای مردم ظلم كرده است. اكر ما در اینجا بیاییم یك حكومت اسلامی كه مردم ما می خواهند به وجود آوریم كه در آن حق همه ملیتها تعیین شده باشد، این باور، باور درستی می باشد. ولی سلسله تاریخ وقتیكه آورده بود بالای ما هم قبولاند. اینجا برای شما واضح می گویم در افغانستان دشمنی ملیتها فاجعه بزرگی است. در افغانستان برادری ملیتها مطرح است. حقوق ملیتها یعنی برادری ملیتها. دو برادری كه در یك خانه زندگی می كنند چطور برایشان حق قائل اند كه در این خانه من هم حق دارم آنهم حق دارد. این برادری است نه دشمنی. بلی این عناصر قدرت طلب و جاه طلب است كه در این مسأله به عنوان نژاد و غیره استفاده می كنند برای سیادت شان.
اما این مسأله تاریخی است كه خدمت شما بگویم چرا با شما دشمنی دارند و جای تأسف است كه كسیكه خود را استاد الهیات می گوید و به این گونه مقابل مردم ما برخورد می كنند. آقای ربانی بعد از جنگ افشار وقتیكه به پاكستان می رود، با قاضی احمدحسین این مسأله را مطرح می كند. ببینید این باورهای غیر اسلامی سر از كجا درمی آورد. به قاضی احمدحسین می گوید كه این مردم بسیار مردم جانی است. شما را می گویند، چرا جانی است؟ در حالیكه از روزیكه اینها به نام اسلام به كابل حاكم شده اند، هشت جنگ بر علیه شما انجام داده است. می گوید این ها از اولادهای چنگیزخان هستند كه در بامیان جنگ كرده اند 700 سال پیش. این را جناب آقای ربانی برای قاضی احمدحسین در پاكستان می گوید. بعد از قضیه افشار زمانیكه اشتباه شان در دنیا بالا می شود و جنایت شان در دنیا منعكس می شود كه چقدر اینها بر سر ما جنایت كرده اند. آنگاه آقای ربانی مَثَل تاریخی می زند كه شما مستحق این جنایت و مستحق این ظلم هستید، چون اولاده چنگیزید.
این آقای ربانی كه در مصر تحصیل كرده و در دانشگاه كابل الهیات درس می داد، اول این آدم بیسواد از تاریخ خبر ندارد كه شما بومی ترین مردم افغانستان هستید، قبل از اینكه چنگیز در افغانستان حمله كند شما اینجا بوده اید و شما علیه چنگیز در بامیان مقاومت كردید. این آدم بیسواد اول كه از تاریخ بی خبر است و باز هم آنوقت ما از آقای ربانی باخواست می كنیم، بر فرض این باور تو راست بود، اینها اولاد چنگیز بود و چنگیز هم در بامیان جنایت كرده. تو با كدام منطق اسلامی و الهی حق داری كه 700 سال بعد انتقام آن را از افشار و چنداول می گیری و این با كدام منطق اسلامی و انسانی سازگار است!؟ اینجاست كه چرا با شما دشمنی دارند و چرا تمام فكرش اینست كه شما را از بین ببرد، چون این باور تاریخی را دارند. روی این باور تاریخی شما را می كُشند. لهذا ما در این جا اشتباه كرده بوده ایم. عمل یك دسته ای را به نام یك قوم می كشاندیم و از اینها حمایت می كردیم. اما این اشتباه را مرتكب شدیم. این مسأله بود كه در اینجا در رابطه با افشار این باورها را روشن كرد كه در آینده گول این باورها را نخوریم.
اما مسأله امروز كه من حاضر شدم كه وقت شما را بگیرم كه در محضر شما جرأت كردم كه بیایم صحبت كنم و آن یك باور تاریخی دیگر هم بود كه اینجا فرق كرد.
صد سال پیش از مردم ما خائنی پیدا شد و علیه مردم ما دست به خیانت زد و مردم ما را به شكست مواجه كرد. بعد از 100 باز این تاریخ فاجعه تكرار شد ولی اینجا این بار یك پیروزی نصیب شما شد. و آن اینست كه این خائنین شناسایی شدنند و این خائنین را بحمدلله اكثریت ایشان را گرفتیم. من برای شما مردم تعهد سپرده ام كه از شما دفاع كنم و به شما خیانت نكنم. و دست خیانت كاران را بگیرم. الحمدلله دراینجا حزب وحدت اسلامی موفق شد كه این خائنین را شناسایی بكنند و اكثریت شان را دستگیر بكنیم و چند تن از این ها پرونده شان تكمیل شده و بعد از اثبات جرم و اعتراف و طی مراحل شرعی حكم صادر شده امروز شما شاهد جزا دادن شان هستید. این قضیه در تاریخ گذشته نشده بود و آن كسانیكه برای ملت ما خیانت كرده آنها به دربار مزدور بود، جا داشت، روی ریاست داشت و مردم ما را از بین برده بود، ولی بحمدلله این خائنین موفق به این كار نشدند كه بعد بالای خون مردم ما و ناموس مردم ما معامله كند و مردم ما باز هم زیر ظلم بماند. اینجا است كه همین برای شما اطمینان می دهد كه هم اینها را امروز در محضر شما حكم شان را صادر كرده به این جا اعدام انقلابی می كنیم. والسلام.

The image “http://hazaraonline.qc1.net/images/home_baba.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

 

نوشته شده توسط Mo MaRDom AaZRa در  جمعه 26 مرداد 1386  و ساعت 02:08 ق.ظ

ویرایش شده در -  و ساعت -

(نظر

 


مطالب پیشین...

 

  ولادت پیامبر

  درد مردم هزاره

  به امید روزهای بهتر

  جامعه ی هزاره، نسل کهنه و نو

  سخنرانی رهبر شهید - 8 / 2 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - 5 /10/1373

  سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم مزارشریف

  سخنرانی رهبر شهید - 19 / 3 / 1372

  سخنرانی رهبر شهید - خزان 1371

  سخنرانی رهبر شهید - 16 / 10 /1371

  سخنرانی رهبر شهید - 3 /12 / 1372

  زندگینامه «رهبر شهید»، عبدالعلی مزاری

وبلاگ من ...

  وبلاگ من

  ایمیل من

[yahoo]


بایگانی ...

 نویسندگان

Mo MaRDom AaZRa (13)


موضوعات

عمومی (1)
هزاره (1)
جامعه هزاره (1)
مردم هزاره (2)
رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری (8)


 آرشیو

فروردین 1387 (2)
مرداد 1386 (11)


صفحات

 

 

لینكستان ...

 

لینكدونی ...

موج سوم (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :

افراد آنلاین : [online]